Doğru strategiya, yüksək nəticə! 
ODTÜ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi haqqında qısa məlumat.
Orta Doğu Texniki Universitesi Türkiyə və Yaxın Şərq ölkələrinin inkişafına